Επίσημος σταθμός αισθητήρα AQ & Τρέχουσα βάση σύννεφου
Τρέχουσα βάση σύννεφου

5482 Πόδια
1671 mt
(θερμοκρασία °C - Σημείο δρόσου °C ) * 1000 /2.4444
Επίσημος σταθμός αισθητήρα AQ


Station:

Vác
Csányi krt.
Vác
Hungary


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
06:00:00
57 AQI
Air quality: ModerateAQ
AQI:

57pm25
20.8o3
17pm10
6.5no2
1.4so2
Μέτρια ποιότητα αέρα
Πληροφορίες σχετικά με τη βάση σύννεφων

Με βάση μια κοινή φόρμουλα που χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία και το σημείο δρόσου, όπως καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο από αυτόν τον μετεωρολογικό σταθμό, υπολογίζεται ένα εκτιμώμενο ύψος της βάση του.

Δεν είναι ένα ακριβές εργαλείο, είναι ένας σχετικός δείκτης.

Πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα