Ιστορικό του σταθμού
ΡεύμασήμεραΕχθέςΙούνιος2021Συνεχώς
θερμοκρασία (C)21.3 ↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑ 14.1 (12)
↓ -14.3 (10)
↑ 14.1 (Ενδέχεται12)
↓ -14.3 (Νοέ10)
↑ 14.1 (2020 Ενδέχεται12)
↓ -14.3 (2018 Νοέ10)
βροχή (mm)0 0.00.00.00.00.0
Υγρασία (%)41 ↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑ 85 (10)
↓ 36 (12)
↑ 85 (Νοέ10)
↓ 36 (Ενδέχεται12)
↑ 85 (2018 Νοέ10)
↓ 36 (2020 Ενδέχεται12)
Σημείο δρόσου (C)7.5 ↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑ -0.8 (12)
↓ -15.6 (10)
↑ -0.8 (Ενδέχεται12)
↓ -15.6 (Νοέ10)
↑ -0.8 (2020 Ενδέχεται12)
↓ -15.6 (2018 Νοέ10)
πίεση (hPa)1016.7 ↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑  (n/a)
↓  (n/a)
↑ 1019.1 (10)
↓ 1.7 (10)
↑ 1019.1 (Νοέ10)
↓ 1.7 (Νοέ10)
↑ 1019.1 (2018 Νοέ10)
↓ 1.7 (2018 Νοέ10)
Ανεμος (km/h)14.8  (n/a) (n/a)6.1 (12)6.1 (Ενδέχεται12)6.1 (2020 Ενδέχεται12)
Ριπή (km/h)25.6  (n/a) (n/a)8.7 (12)8.7 (Ενδέχεται12)8.7 (2020 Ενδέχεται12)
Solar (w/m2)882  (n/a) (n/a)349 (12)349 (Ενδέχεται12)349 (2020 Ενδέχεται12)
UV (Index)0  (n/a) (n/a)0.0 (12)0.0 (Ενδέχεται12)0.0 (2020 Ενδέχεται12)