Ηλιακός - UV-δείκτης - Lux
ΤΡΕΧΟΝ Δείκτης UV


0
Ακτινοβολία

uvstrong

882 w/m2

Ακτινοβολία:
Καλό και βιώσιμο

Ανανέωση ηλιακής ενέργειας:
Μέτρια έως καλή

Τρέχουσα Συμβουλευτική UV Δείκτης
UVIΠεριγραφή
8Πολύ υψηλός κίνδυνος βλάβης από απροστάτευτη έκθεση στον ήλιο. Λάβετε πρόσθετες προφυλάξεις.
6-7Υψηλός κίνδυνος βλάβης από απροστάτευτη έκθεση στον ήλιο.
3-5Μέτριος κίνδυνος βλάβης από την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία.
0-2Χαμηλός κίνδυνος από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου για τον μέσο άνθρωπο
Lux Φωτεινότητα

clear

107962 Lux Φωτεινότητα

Μετρητές Lux
Μετρά την κατά προσέγγιση ανταπόκριση του ανθρώπινου οφθαλμού στο φως υπό διάφορες συνθήκες φωτισμού. Η συνολική ποσότητα όλου του μετρουμένου φωτός είναι γνωστή ως "φωτεινή ροή".